NASZA LODZIARNIA OTRZYMAŁA CERTYFIKAT I ZNAK „JAKOŚĆ TRADYCJA”

Miło nam poinformować, że 10 czerwca 2020 roku, decyzją Kapituły Znaku „Jakość Tradycja”, Lodziarnia „Joanna” w Białymstoku otrzymała uprawnienia do oznaczania znakiem „Jakość Tradycja” swoje wyroby – lody tradycyjne.

Krajowy system jakości żywności „Jakość Tradycja”, opracowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, ma za zadanie wyróżnić spośród wyrobów tradycyjnych produkty najwyższej jakości. Program ten opiera się na pięciu założeniach.

  1. Jakość produktu – określa wyroby wysokiej jakości wynikające z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych. Producent deklaruje zachowanie wysokich standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów.
  2. Znak „Jakość Tradycja” – to zarejestrowany w Urzędzie Patentowym znak wspólny gwarancyjny, którym posługują się producenci, którzy przeszli procedurę potwierdzającą wysoką jakość swoich wyrobów żywnościowych.
  3. Kontrola jakości – producenci używający znaku „Jakość Tradycja” poddają swoje produkty kontroli, której celem jest zagwarantowanie, że stosowana metoda wytwarzania jest zgodna ze specyfikacją.
  4. Otwartość systemu – jedynym kryterium przyjęcia do systemu jest jakość produktu.
  5. Przejrzystość i identyfikowalność – używający znaku producenci są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu.

Jednym słowem wysoki standard lodów Siemionow po raz kolejny został doceniony. To dla nas wielki zaszczyt, wyróżnienie i ogromna radość!